MESSAGE FROM PRESIDENT

Assalamualaikum wrt.wbt. dan Salam Sejahtera

Terlebih dahulu diucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli MyCAHP kerana sudi untuk bergabung dan berkerjasama dalam Persatuan Gabungan yang baru kita wujudkan ini.

Platform ini harus digunakan dengan sebaik mungkin oleh semua ahli agar suatu hari nanti nama MyCAHP akan dikenali ramai dan persatuan kita semua dapat menyumbang kepada kepentingan dan meningkatkan nilai-nilai profesion, meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan dan penjagaaan kesihatan semua. Diharap suatu masa MyCAHP akan menerajui pembangunan dan perkembangan profesion kesihatan bersekutu di Malaysia.

Kecemerlangan dan kegagalan MyCAHP adalah bergantung kepada usaha kita semua. Oleh itu, ayuhlah kita semua bangun untuk menganjak paradigma profesion kita kesuatu status yang lebih cemerlang.

Sekian. Terima kasih.

En. Nik Mohamed Hazmi Bin Nik Hussain, President of MYCAHP

Copyright @ Malaysian Confederation Of Allied Health Professional Associations
Powered by DATA nGEN TECH (M) Sdn Bhd